02/11/18  Tin của trường  165
Lịch đá bóng
 25/04/16  Tin của trường  418
“Ngày định hướng” là sự kiện truyền thống được tổ chức thường niên vào đầu mỗi năm học để chào đón các thành viên mới của đại gia đình Trường Tiểu học Kỳ Thư.